Pháp Lý Dự Án The Jade Orchid

Hồ sơ pháp lý The Jade Orchid

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư

– Chấp thuận nguyên tắc thực hiện dự án theo hình thức thỏa thuận chuyển nhượng.


- Văn bản 1155/UBND-KH&ĐT ngày 11/02/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và lắp máy TMC. Nay là Công ty cổ phần Bạch Đằng TMC nghiên cứu lập và triển khai Dự án xây dựng Tổ hợp công trình căn hộ cao cấp để bán, văn phòng cho thuê và công cộng với quy mô khoảng 34.765m2 đất tại khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, huyện Từ Liêm, Hà Nội (tại các ô ký hiệu G3-CC1, G2-CT1, G2- BT1, G5-BT2, G8-BT3 thuộc Quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm tỷ lệ 1/500), theo hình thức thỏa thuận chuyển nhượng.


- Văn bản 9263/UBND-XDGT ngày 26/11/2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành về việc hợp tác đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng tại khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, quận Bắc Từ Liêm.


Phap-ly-du-an-the-jade-orchid-co-nhue-3

– Văn bản số 1050/UBND-KH&ĐT của UBND thành phố Hà Nôi ngày 23/02/2016 của UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho phép Liên danh Công ty CP bất động sản Vimedimex (đại diện Liên danh) và Công ty cổ phần Bạch Đằng TMC tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án Tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng tại Khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, quận Bắc Từ Liêm các ô ký hiệu G3-CC1, G2-CT1, G2-BT1, G5-BT2, G8-BT3 thuộc Quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm tỷ lệ 1/500, quận Bắc Từ Liêm; theo hình thức thỏa thuận chuyển nhượng
.

Ngày 07/08/2017, Thành ủy Hà Nội có thông báo 1361/TB-TU vv kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về chủ trương triển khai Dự án.


Ngày 24/05/2018, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 2562/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp công trình căn hộ, văn phòng và công cộng tại các ô đất G3-CC1, G2-CT1, G2-BT1, G5-BT2, G8-BT3 thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, tỷ lệ 1/500.

2. Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Ngày 06/01/2017 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tại các ô đất ký hiệu G3-CC1, G2-CT1, G2-BT1, G5-BT2, G8-BT3 quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, tỷ lệ 1/500.

Phap-ly-du-an-the-jade-orchid-co-nhue-2

3. Chủ đầu tư

Liên danh Công ty CP bất động sản Vimedimex (đại diện Liên danh) và Công ty cổ phần Bạch Đằng TMC.

4. Về cam kết cấp bảo lãnh cho người mua nhà dự án

Ngày 25/12/2019, Ngân hàng TMCP Việt Á đã phát hành Thư bảo lãnh cho người mua nhà dự án The Jade Orchid. Trong đó, có nội dung:
 Dự án có tính khả thi, hiệu quả, các khoản cấp tín dụng có tài sản thế chấp và tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy chế, quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á.

Phap-ly-du-an-the-jade-orchid-co-nhue-1

– Giá trị hạn mức bảo lãnh sẽ được cấp theo đề nghị của Quý công ty và tình hình thực tế tại dự án, tuy nhiên không vượt quá tổng mức giá trị hạn mức tín dụng theo quy định tại từng thời kỳ của Vietabank.

– Công ty cổ phần bất động sản Vimedimex đại diện liên danh thực hiện ký kết hợp đồng cấp bảo lãnh với Vietabank theo quy định của ngân hàng.

Xem thông tin chi tiết dự án tại: The Jade Orchid

Chia Sẻ Bài Viết:

Trả lời

Hotline

error: